Skálavariációk IIIb.

A skálavariációk továbbvariálása

 

Szünetes skálavariációk

A ciklushangok továbbvariálása

 

Aki az OPRE-nyújtotta teljes variálási lehetőségtől, mint földi giliszta hosszúságú számtól még nem kapott neuraszténiás rohamot (725 = 1.341.068.619.663.964.900.807), azokat megint csak tovább provokálnám olyan lehetőségekkel, amelyek eredményeként a "matematikai giliszta" hosszúsága tovább hatványozható. Az alábbi, "szünetes" skálavariációk lejátszására például már képes az OPRE.

 

Szünetes skálavariációk

 

Az ötlet nagyon egyszerű, a skálavariációk már adottak, de mi volna, ha a ciklus valamelyik hangját egyszerűen nem játszanánk be? Ez tehát azt jelentené, hogy a skálavariáció lejátszásakor ott rövid szünetet kell tartanunk. Például ha a 0020 skálavariáció 2. hangját (0) el akarjuk hagyni, akkor az OPRÉ-be a 0-20 ciklusszámot beírva akusztikailag a következő skálavariációval szembesülünk:

 

Bal kéz

 

 

 

Jobb kéz

 

 

 

Több dolgot is észrevehetünk:

A ciklushangok továbbvariálása

 

Vajon milyen módon lehetséges a skálavariációkat alkotó ciklushangokat továbbvariálni?

 

Az ötlet szintén egyszerű: adott például a 0100 skálavariáció. Lejátszásakor a benne szereplő 2. hangot (1) kétszeres sebességben játsszuk kétszer, magyarán duplázzuk meg! Ekkor tehát 1 helyére 2 darab 1-et teszünk. Ezt az újfajta skálavariációt jelölhetjük ilyen módon: 01100. Hallgassunk bele ebbe a lehetőségbe C-dúrban, de előtte az OPRE-metronómszámot az eddiginek kétszeresére kellett állítanunk, az OPRE-skálavariációszám pedig 0 11 0 0:

 

Bal kéz

 

 

 

Jobb kéz

 

 

 

  1. 0000 1111

  2. 0001 – 1110

  3. 0010 – 1101

  4. 0011 – 1100

  5. 0100 – 1011

  6. 0101 – 1010

  7. 0110 – 1001

  8. 0111 – 1000

 

Ez az eljárás a további variációs lehetőségeket brutális mértékben megnöveli. A fenti 2 hangmagasságon variált négyes hangcsoportnak összes variációs lehetősége 16. Ez a 16 db skálavariáció összesen 16 x 4 = 64 hangot jelent. A végeredményhez tehát elméletileg még 64 db ilyen módon továbbvariált skálavariáció csatlakozhat.

 

A fenti gondolatmenet természetesen folytatható. A legkézenfekvőbb a duplázás után a triplázás, például 01100 mintájára vehetjük a skálavariációt 011100 formában is. Hallgassuk most ezt meg:

 

Bal kéz

 

 

 

Jobb kéz

 

 

 

Ez a továbbvariálási lehetőség újfent +64 darab skálavariációval növelte meg az effektív skálázási mennyiséget, tehát a duplázással + triplázással csakis a 2 hangmagasságú négyes hangcsoporton 64 + 64 = 128 darab új skálavariáció keletkezett...