A zongora

Egyéb zeneelméleti skálák II.

A szűkített skála

 

A tonalitás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy egy adott skálából hármashangzatok származtathatók. Ez az elv részletesen kidolgozásra került az Összhangzattan című fejezetcsomagban. Ezen eljárás során a dúr és moll hármashangzatokon felül úgynevezett szűkített jellegű akkord is keletkezik (a dúr skálánál a 7. fokon, a harmonikus mollnál a 2. és 7. fokon). A szűkített akkord 2 kistercből épül fel, például C alaphang esetén:

 

C - Esz - Gesz

Pénzes-féle Zongoraiskola - Szűkített skála

 

A szűkített akkordot könnyű kibővítenünk skálává, hiszen csupán 1 további kistercet kell még hozzátennünk:

 

C - Esz - Gesz - A

Pénzes-féle Zongoraiskola - Szűkített skála

 

Az A hangtól számított következő kisterclépéssel megint C hangon vagyunk, tehát a skála önmagába záródik:

 

C - Esz - Gesz - A - C

Pénzes-féle Zongoraiskola - Szűkített skála

 

Mivel a szűkített skála és akkord hangzása átmeneti jellegű és nem oly karakteresen tonális, mint a dúré és mollé, ezért megnevezéséhez az alkotó hangjainak bármelyikét felhasználhatjuk. Tehát az C hangról indított szűkített skála nemcsak C-szűkített, hanem egyúttal:

Nézzük meg teljes skálaszerkezetben is, majd videón külön kezekkel, 2 oktávon:

 

Pénzes-féle Zongoraiskola - Szűkített skála - teljes