A zongora

Egyéb zeneelméleti skálák IV.

Az egészhangú skála

 

Ez a skála a klasszikus zenében a hangnemlebegtetés egyik fő eszköze, mivel nem tartalmazza a tonalitás alapvető törvényszerűségeit. Előszeretettel használta fel például Claude Debussy (1862-1918):

 

Claude Debussy (1862-1918)

 

Hangjai (nem Debussy-é ) C hangról indítva:

 

C - D - E - Fisz - Gisz - Aisz - (C)

Pénzes-féle Zongoraiskola - Egészhangú skála

 

Nézzük meg teljes skálaszerkezetben is, majd videón külön kezekkel, 2 oktávon:

 

Pénzes-féle Zongoraiskola - Egészhangú skála - teljes