A zongora

Egyéb zeneelméleti skálák III.

A bővített skála

 

A harmonikus moll skála hangzatépítkezéseinél, a skála 3. fokán bővített hármashangzat keletkezik. Ennek belső szerkezete 2 nagytercből áll, például C hang esetén:

 

C - E - Gisz

Pénzes-féle Zongoraiskola - Bővített skála

 

Mivel Gisz és C között szintén nagytercnyi különbség van, ezért azonnal kész is van a bővített skála:

 

C - E - Gisz - C

Pénzes-féle Zongoraiskola - Bővített skála

 

A bővített skála tehát 1 oktávon belül csakis nagytercekkel építkezik. Mivel azonban hangzása átmeneti jellegű és nem karakteresen tonális, ezért megnevezésekor alkotó hangjainak bármelyikét felhasználhatjuk. Tehát a fenti skála nemcsak C-bővített, hanem egyúttal:

Nézzük meg teljes skálaszerkezetben is, majd videón külön kezekkel, 2 oktávon:

 

Pénzes-féle Zongoraiskola - Bővített skála - teljes