A zongora

A négyféle moll skála

 

A-moll természetes változata

A-moll harmonikus változata

A-moll dallamos változata

A-moll "roma-moll" változata

 

A négyféle moll skála (molle = lágy) közül a legelsőt, legegyszerűbbet, a „dúr párhuzamos mollját”, amelyet természetes mollnak is nevezünk, sokszor kell gyakorolnunk, ha klasszikus vagy modern zeneszerzők zongoradarabjait kívánjuk majd egykor előadni. Technikai és zeneelméleti szerkezete a 7 alapskálából következik, azoknak tökéletesen "kompatibilis" része.


A másik 3 a harmonikus, a dallamos és a roma-moll főként technikai szempontból érdekes, hiszen módosított hangokat tartalmaznak. A klasszikus és romantikus mesterek egyébként is már bebizonyították, hogy a moll alaphangnembe megfelelő feltételekkel bármilyen módosított hang bejátszható-, egyéb atonális irányzatokról nem is beszélve, igaz, az utóbbi esetekben sokszor már nem is beszélhetünk moll-tonalitásról.

 

A moll hangnemet megkülönböztetésül szokás kisbetűvel jelölni, szemben a dúr hangnemmel. Például d-moll, D-dúr. Ettől én az egyszerűség kedvéért eltekintek, amint sok más klasszikus zeneelméleti zöldségtől is. Szintén az egyszerűség kedvéért skáláinkat most vizsgáljuk A hangról indulva. Ami a skálák technikai felépítését illeti: mindegyik megoldható klasszikus

 

BK - 5-4-3-2-1-3-2-1

JK - 1-2-3-1-2-3-4-5

 

ujjrendekkel, felvázolása pedig az OSIRE zongorás változatával, az OPRÉ-vel történik, mert azzal már szórakoztató gyerekjáték az ilyesmi.

 

A moll skála harmonikus változatával még a Harmonikus moll hangnem című fejezet foglalkozik.

 

A-moll természetes változata

A-h-c-d-e-f-g-a

 

A-moll harmonikus változata

A-h-c-d-e-f-gisz-a

A-moll dallamos változata

A-moll "roma-moll" változata

  A-h-c-disz-e-f-gisz-a

Ez egyúttal a központi honlap Egzotikus skálák I. című fejezetében ismertetett roma-skála 4. foka, természetesen nem véletlenül. Másik érdekesség, hogy ezt a mollfajtát néhány régi zeneelméleti könyv "magyar hangsorként" határozza meg. Ezen a tévedés okáról is részletesen írok az említett fejezetben.