Kottaolvasási gyakorlatok III.

Tanulási javaslatok és kottarendező

 

Bevezetés

Tanulási javaslatok

Kottarendező

 

Bevezetés

 

Ez a fejezet határozott irányvonalat és további hasznos ötleteket kíván megmutatni az eredményes kottatanuláshoz.

Javaslatom az alábbi felvázolt tanulási és a kottarendező sorrendjének követése. Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy elsősorban számunkra ismeretlen dalokon kísérletezgessünk, ismert dal esetében ugyanis nem a kottaolvasási gyakorlatra, hanem magára a dallamra koncentrálnánk és ez nyilvánvalóan értelmetlenné tenné a gyakorlást. Épp ezért az egyébiránt többségében ismerős dalok listáját külön fejezetben adom meg.

További segítség, hogy az első 10 dalt zongora jobb kézzel is megmutatom.

 

Tanulási javaslatok

 1. Technikai alapozás egészen középszintig,

 2. az alapskálák ismerete,

 3. a kotta középszintű ismerete,

 4. a ritmikai jelölések középszintű ismerete,

 5. a kottarendező alábbi sorrendjének követése,

 6. ezután bármit csinálhatunk.

További lehetőségek

A központi honlap a Gitárcentrikus szolfézs I. című fejezet alapelveinek megértése után az összes dal videóanyaga felhasználható tonalitásgyakorlatként is. A videó bejátszása során:

 1. gyakorolhatjuk, hogy a dal milyen hangnemben van (vigyázat, nemcsak dúr és moll hangnemekkel fogunk találkozni, hanem manapság már kevésbé ismertekkel is, például dór vagy mixolíd hangnemmel!),

 2. gyakorolhatjuk, hogy mi a dal hangnemének alaphangja,

 3. megpróbálhatjuk hallás alapján "leszedni" a dalt, azaz a zongorán lejátszani,

 4. megpróbálhatjuk hallás alapján "leszedni" a dalt olyan módon, hogy minél többféle ujjrendet alkalmazunk.

 5. megpróbálhatjuk beharmonizálni a dalt, azaz a dallam alá akkordokat találunk ki. Itt is többféle megoldás lehetséges.

 6. Megpróbálhatjuk hallás alapján lekottázni a dalt, majd az eredményt ellenőrizzük le a dal oldalán. Itt is többféle megoldás lehetséges.

Kottarendező

C-dúr – negyed

11.

 

C-dúr – negyed + nyolcad

1. – 4. – 10. – 13.

 

C-dúr – negyed + nyolcad + tizenhatod

14. (módosított hangot tartalmaz!)

 

C-dúr – negyed + félhang + egészhang

21.

 

C-dúr – szinkópa

27.

 

C-dúr – negyed + nyolcad + pontozott ritmus + szinkópa

7.

 

C-dúr – negyed + nyolcad + félhang + pontozott ritmus

9.

 

C-dúr ¾ ütembeosztással

15. – 23.

 

C-dúr ¾ ütembeosztással + legato

6.

 

C-dúr 2/4 ütembeosztással

24. – 25.

 

C-dúr módosított hangokkal

18. – 22. – 28.

 

A-moll

29.

 

G-dúr - legato

30.

 

H-moll

33.

 

D-dúr – 6/8

62.

 

E-dúr

71.

 

D-moll – kétszólamú

39.

 

H-moll – kétszólamú

87.

 

Ha a fenti sorrendet következetesen betartottuk, véleményem szerint nincs más hátra, mint kedvvel és szabadon böngészni a dalok között, de előtte nézzünk meg néhány zenei érdekességet is.

 

Érdekességek

 

 

Nincs előjegyzés, tehát azt gondolhatjuk, hogy a dal vagy C-dúrban, vagy A-mollban van. Valójában D moll-pentaton, azaz ötfokú hangsorban vagyunk, amely inkább a D-mollhoz közelít. A D-moll előjegyzése 1b, de nem látjuk a kulcs mellett. Ennek oka, hogy a D-pentaton nem tartalmazza a B hangot, ezért a dal lejegyzője feleslegesnek vélte kitenni. Ez zeneelméletileg helyes, de pedagógiailag helytelen, arról nem is beszélve, hogy ez a kotta eredetileg tankönyvben szerepel. Sőt, végeredményben nekem szintén érintetlenül kellett hagynom a dal lejegyzését, hogy ne támadjon zavar, ha ráakadunk. Tehát jegyezzük meg és számítsunk erre a jelenségre is!

 

 

Az előjegyzés 1b azt sugallja, hogy a dal vagy F-dúrban vagy D-mollban van, de nem! Ez a magyar népdal G-dór hangnemű, amely szintén része az 1b előjegyzéses skálaegyüttesnek (felülről a 9. vízszintes sor).

 

Pénzes-féle alapskála-táblázat