Kottaolvasási gyakorlatok I.

Bevezetés

 

Bevezetés

Kapcsolódó fejezetek

 

Bevezetés

 

A kottaolvasás szerintem elsősorban elmejáték és nem nyers technika, nagyon lényeges tehát, hogy a kottaolvasás gyakorlása előtt már rendelkezzünk egy bizonyos szintű zongoratechnikai tudással és szemlélettel,  ezért mindenekelőtt a technikai alapozó fejezetek még alaposabb tanulmányozását javaslom. Ezután:

  1. Tanulmányozzuk át, értsük meg Ritmikai alapfogalmak című fejezet ritmikával foglalkozó összefüggéseit.

  2. A Letöltések című fejezetből töltsük le és telepítsük fel a Finale Notepad egy régebbi, 2003-as verzióját, mert az összes kotta ezzel a verzióval készült. Minden egyes kotta .mus kiterjesztésű és egyetlen .zipbe van csomagolva.

  3. Az alapszintű zongoratechnika és ritmikai fogalmak elsajátítása után a Kottarendező segít a tanulás még rendszerezettebb folytatásában.

Kapcsolódó fejezetek

  1. Bevezetés

  2. Alapgyakorlatok

  3. Kottarendező

  4. A felhasznált dalok listája