A zongora

Ujjtágítás

 

Akinek van 1 kis komolyabb zenei ambíciója, az megpróbálhatja átérni azt a bizonyos Rahmanyinov-araszt, amely egyébiránt a hihetetlen tredecima érték (például C-A):

 

Zongora - tredecima hangköz

 

Mindenesetre az ujjtágítás egyúttal ujjlazulást is eredményez és fordítva. Nem számítva az óriás kezű zeneszerzők kompozícióit (például Rahmanyinov), főleg zongoraátiratokban találkozhatunk olyan elképesztő technikai követelményekkel, amelyek az oktávnál is nagyobb hangközök, hangcsoportok aktív lefogását írják elő (például a Busoni-féle Bach-átiratok tele vannak ilyenekkel). 2 lehetőségünk van:

  1. vagy a kotta feldolgozásakor döbbenünk meg,

  2. vagy már előtte felkészítjük technikai repertoárunkat ilyen helyzetek lekezelésére.

Ezzel kapcsolatban nincs nehéz dolgunk: gyakoroljunk minden, az oktávnál nagyobb hangközt. Ezt láthatjuk az alábbi videóban, ahol a C-dúr skálát alapul véve nóna hangközöket játszunk (C-dúr skála - KK - 1 oktáv - ↑↓):