A zongora

A technikai mátrix

 

Bevezetés

A technikai mátrix

Evidenciák

Matematika

Kombinációk

 

Bevezetés

 

A Gyakorlási összegzés felvázolta a skálagyakorlatok csoportosítási szempontjait, amelyekből képesek voltunk levezetni a zongoránál felmerülő összes gyakorlási típust. Ismétlésképpen a fő csoportosítási szempontok a következők voltak:

 1. Gyakorló kéz szerint

 2. A skálák indítási iránya szerint

 3. A kezek haladási iránya egymáshoz képest

 4. A kezek függetlensége egymáshoz képest

 5. A skálák terjedelme szerint

 6. A gyakorlatok dinamikai jellege szerint

Amint már említettük, a konkrét gyakorlatok ezen fő katalogizáló szempontok kombinációi:

 1. Billentési gyakorlatok

 2. Skála

 3. Skálavariáció

 4. Kézfüggetlenítő gyakorlatok

 5. Hangközgyakorlatok

 6. Akkordgyakorlatok

 7. Futam

 8. Akkordfelbontás

 9. Ujjlazítás

 10. Ujjtágítás

 11. Pozícionálás

 12. Repetíció

 13. Ujjrend átkötések

 14. Kézkeresztezés

 15. Dinamikai gyakorlatok

 16. Állóképességi gyakorlatok

 17. Pedálgyakorlatok

 18. Csuklógyakorlatok

A technikai mátrix

 

Nyilvánvalóan a konkrét gyakorlatok is továbbkombinálhatók egymással, akár többszörösen. Egyértelmű azonban, hogy sok esetben eme lehetőséget immanens módon tartalmazzák is, hiszen 1 skálagyakorlat egyúttal billentési gyakorlat és fordítva. Az evidenciáktól eltekintve képesek vagyunk a konkrét gyakorlatokat egyfajta mátrixtáblába rendezni, amely által 1 igen plasztikus, azaz rendkívül jól átlátható, rendszerszintű, tehát minden komponenst tartalmazó megjelenítést érünk el és amellyel akár számolhatunk is.

 

 

A betűk sajnos kicsik, hiszen nem lehet adott pixelszélesség figyelembevételével 18 sort egymás mellé és alárendezni kicsinyítés nélkül, ám nyilvánvalóan a 18 sor a fent ismertetett 18 db konkrét gyakorlattípust jelenti, még pedig a fenti sorrendben. A téma iránt érdeklődők a technikai mátrixot a szerzői jogok figyelembevételével letölthetik alább .xls formátumban:

 

 

Evidenciák

 

Láthatjuk, hogy a tábla az összes konkrét gyakorlattípus egymással való párosításának lehetőségeit mutatja meg. Azonban a számolás előtt a legfontosabbakat meg is kell határoznunk, mert ezek a nyers matematikai végeredményeket befolyásolják, valójában jelentős mértékben szűkítik.

 1. evidencia: ferde fekete vonal. Nincs értelme azonos konkrét gyakorlástípust egymással összepárosítani (például Billentés + Billentés).

 2. evidencia: szürke tömb. Nincs értelme önmagával való kétszeres párosításnak, mert például Futam + Skálavariáció = Skálavariáció + Futam.

 3. Bármennyi gyakorlatot is párosítunk egymással, 1 vagy több skálát (2. konkrét gyakorlástípus) mindig fel kell használnunk.

 4. Nehézkes gyakorlatpárosítás például a Pedál és Csuklógyakorlatok egyesítése; ilyen és ehhez hasonló további evidenciák később lesznek részletezve.

Matematika

 

Először is támadjunk neki a fenti színezett mátrixtáblának 1 kis matematikával!

 

Adott elméletileg 18 db konkrét gyakorlattípus.

0. szint - elméleti megközelítés

 

1. szint - 2 konkrét gyakorlattípus kombinációja

 

2. szint - 3 konkrét gyakorlattípus kombinációja

 

A logikát folytathatnánk (3. szint - 4 konkrét gyakorlattípus kombinációja), ám demonstrációnak ennyi most elég. Láthatjuk a logikusan összeillesztett gyakorlatkombinációk hatványozódását, amely mennyiségében és minőségében is messze felülmúlja az eddigi összes zongoraiskola színvonalát.

 

Kombinációk

 

Itt és most bevezetőként és gondolatébresztőként 2 konkrét gyakorlattípus egyesítését mutatjuk meg. De ne felejtsük el, hogy ebből 1. kombinációs szinten 153 db lehet. Ezt a ksőbbiekben részletesen kidolgozzuk és evidenciák szerint pontosítjuk. A videókban az alapként felhasznált skála C-dúr.

 

Futam + Kézkeresztezés

 

 

Skála + Hangköz