A zongora

Pedálgyakorlatok

 

A régebbi időkben éppúgy használtak pedál nélküli zongorát, mint többpedálos verziót, gondoljunk csak Beethoven híres 5 pedálos zongorájára:

 

Beethoven híres 5 pedálos zongorája

 

A mai zongorák általában 2 pedálos felszereltsége a 19. század közepétől terjedt el. A komolyabb és drágább zongorák esetében ez háromra pedálra bővül:

A kommerszebb zongorák és pianínók esetében a pedálszám kettőre redukálódik, amely során eltűnik a középső, prolongációs pedál.

 

A legfontosabb funkciójú pedál a jobb oldali. Működése a következő:

a zongora minden egyes billentyűjét, vele húrját (felső billentyűknak több húrja is van) tompítónyelvek tompítják le, ezek akadályozzák meg, hogy a billentés során a hangok egymással tompítás nélkül összefolyjanak. Adott billentyű lenyomásakor a hozzá rendelt tompítónyelv a húrról felemelkedik, amely által a megszólaltatott hang addig cseng, ameddig a billentyűt el nem engedjük (azaz a húr megint tompított lesz a tompítónyelv visszaereszkedése miatt). A tompítónyelvek egy mozgatható szerkezeten helyezkednek el. A jobb oldali pedál lenyomásakor ez a mozgatható szerkezet a húrokról teljesen felemelkedik, ezáltal egyetlen húr sem lesz tompítva, ilyenkor a billentett hangok egymással teljesen össze fognak folyni.

  1. Tehát egyetlen billentéskor a billentett hang tompítása lokálisan szűnik egészen addig, amíg lenyomva tartjuk a billentyűt.

  2. A jobb pedál lenyomásakor a billentett hangok tompítása globálisan szűnik egészen addig, amíg lenyomva tartjuk a jobb pedált.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a tompítás (jobb pedálos) megszüntetésével a zongora belső rezonanciája miatt hangerősödés is fellép.

 

Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a kezdők még ne foglalkozzanak semmelyik pedállal sem. Egyik pedál sem alaptechnika, hanem már a zenemű tartalmi megközelítéseinek eszköze, így inkább mindenekelőtt érdemes zenetörténeti és egyéb, a zeneművekkel kapcsolatos útmutatásokat tanulmányoznunk. Ilyen híres kérdés például, hogy mennyi pedál engedhető meg Bach játéka során, hiszen a mester a kottáiban ezt külön nem jelezte (ellentétben mondjuk Chopinnel).

A választ persze mindig a konkrét megvalósítás tartalmazza, a témánál maradva, Glenn Gould a legenda szerint alig használt pedált Bach alatt, ami Bach rendkívül bonyolult, ellenpontos zenéinek ismeretében nem kis technikai teljesítmény.

 

A kötelező elmélet után itt és most a jobb pedál 2, már középszintű gyakorlatát nézzük meg. Az 1. gyakorlatban a C-dúr skálából származtatott hármashangzatokat szólaltatjuk meg pedáltechnikával. Fő technikai jellegzetessége, hogy a billentyű leütése pillanatában emeljük fel a pedált és a billentyű visszaengedése után nyomjuk le.

 

A 2. pedálgyakorlatban az 1. gyakorlat módosított változatát tanulmányozhatjuk és gyakorolhatjuk ki.