A zongora

Dinamikai gyakorlatok

 

Egy zongoradarab legtöbbször teljes zenei értékű alkotás, amely alatt azt értem, hogy benne a dallam-, a kísérő-, és a basszusszólam éppúgy megtalálható (ellentétben például a hegedűvel, amely egyértelműen dallam-, azaz szólóhangszer). Sőt, zongora esetében sokszor a szólamok képesek még tovább osztódni, ilyen például Bach fúgáinak rendkívül bonyolult dallamstruktúrái, ahol a dallam egyszerre több szálon is futhat (informatikai szakszóval úgy is mondhatnánk, hogy multithread ). A kihangsúlyozandó dallamvonal tehát sokszor több helyen és/vagy bonyolult elrendezésben bontakozhat ki, amelyet általában dinamikai (forte - piano) technikákkal kezelhetünk le. Nyilvánvalóan itt is 2 lehetőségünk van:

Egy teljes rendszerre törekvő módszertannak természetesen tartalmaznia kell ilyen jellegű gyakorlatokat is.

 

Bevezetés és szemléltetésképpen először nézzünk meg egy 2 oktávos C-dúr skálát, ahol először a jobb kéz, majd a bal kéz lesz sokkal hangosabb, azaz: