A zongora

Akkordgyakorlatok

 

Mivel az akkordok szintén hangközökből épülnek fel, a minimum 3 hangból álló akkordok is a hangközgyakorlatok alkategóriája.

 

Akkordgyakorlatok valójában az akkordok váltásának (inkább statikus) kigyakorlását jelenti. Itt is 2 lehetőségünk van:

  1. vagy rábízzuk magunkat oktatónk tapasztalatára,

  2. vagy kitalálunk ilyen jellegű gyakorlatokat.

Nézzük például a C-dúr skálából származtatott hármashangzatokat, szépen egymás után, amelyek egyébként:

 

C-dúr - D-moll - E-moll - F-dúr - G-dúr - A-moll - H-szűkített - (C-dúr)

Ebből a 7 db hármashangzatból 3 (+1) kiemelten fontos:

A kapcsolódó zeneelméletet itt most tovább nem tárgyaljuk, az kellő részletességgel megtalálható a zeneelméleti fejezetekben, csupán azt jegyezzük még meg, hogy ez a 4 akkord az alapja könnyűzenei számok szó szerint jeltelen tömegének.

 

A zongorán ezen 4 akkord váltása így is történhet:

C-dúr - A-moll - F-dúr - G-dúr

 

Ez a fajta akkordváltás a klasszikus zeneelmélet szerint "tiltott", de minimum nem ajánlott, mert zeneileg nagyon érdes hangzású akkordváltást eredményez. Helyette alkalmazhatjuk a "váltsunk akkordot 1 kupacban" elvet, amely során megpróbálunk az akkordokban 1 vagy 2 olyan közös hangot találni, amely(ek) körül az akkordváltás zökkenőmentesen lebonyolítható. (Zeneelméletileg pontosan fogalmazva ekkor az akkordok különböző fordításait használjuk fel.) Ezt láthatjuk itt tehát, hiszen maguk az akkordok nem, csakis az akkordok fűzése változik meg:

C-dúr - A-moll - F-dúr - G-dúr

 

De természetesen az akkordváltás más zenei stílusokban is működik, csak más jellegben. Nézzünk például egy igen egyszerű rumba képletet:

Am - G - F - E

 

Bár az akkordok hasonlóak egymáshoz, ám más volt a hozzájuk rendelt ritmikai képlet. Sőt, tágabb értelemben a különböző ritmikai képletekből akkordkíséreti sablonokat is tudunk gyártani. Ez a remek gondolat vezet be minket a sablonok lejátszásának matematikájába, amely szintén authentikus Pénzes-féle találmány. Ezt az Akkordfelbontások matematikája című fejezetben tanulmányozhatjuk részletesen.