A zongora

Az akkordok

 

Bevezetés

Kapcsolódó fejezetek

 

Bevezetés

 

Az akkordok skálákból való származtatása már részletesen kidolgozásra került az Összhangzattan című fejezetcsomagban. Attól függően, hogy éppen hány hangból áll az akkord, beszélhetünk:

A klasszikus zeneelmélet a magyarázó akkordelméletet maximum a 4 hangból álló négyeshangzatokig tárgyalja. Ennél magasabb hangszám (ötöshangzat és felfelé) már a jazz-zeneelmélet erőteljes és sok esetben vitatható jelenlétét bizonyítja, amivel a jelen honlap keretein belül garantáltan nem fogunk foglalkozni.

 

Kapcsolódó fejezetek